about_us_img1

KINGTONE JIMTOM

Nhiệm vụ

Liên tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, Kết nối thế giới liền mạch!

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp giải pháp và công nghệ truyền thông không dây vượt trội!

Ý tưởng

Chất lượng vàng, giành được thế giới.

Tinh thần

Con người định hướng, công nghệ đầu tiên;đoàn kết và làm việc chăm chỉ, cống hiến và đổi mới.

Triết lý

Đổi mới liên tục, chất lượng chiến thắng.

Giá trị

Không ngừng tạo ra giá trị, hiện thực hóa sự hợp tác cùng có lợi lâu dài với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và cổ đông.