about_us_img1

KINGTONE JIMTOM

Sứ mệnh

Cung cấp liên tục các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc, Kết nối thế giới một cách liền mạch!

Thị giác

Trở thành nhà cung cấp giải pháp và công nghệ truyền thông không dây xuất sắc!

Ý tưởng

Chất lượng vàng, giành chiến thắng trên thế giới.

Tinh thần

Định hướng con người, công nghệ trên hết; đoàn kết và làm việc chăm chỉ, cống hiến và đổi mới.

Triết học

Liên tục đổi mới, chất lượng chiến thắng.

Giá trị

Không ngừng tạo ra giá trị, hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng có lợi với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và cổ đông.


//