Hong Kong Global Sources Điện tử tiêu dùng

TUẦN CÔNG NGHỆ DUBAI GITEX 2017
TUẦN CÔNG NGHỆ DUBAI GITEX 2017.3
TUẦN CÔNG NGHỆ DUBAI GITEX 2017.1
TUẦN CÔNG NGHỆ DUBAI GITEX 2017.2
TUẦN CÔNG NGHỆ DUBAI GITEX 2017.4
TUẦN CÔNG NGHỆ DUBAI GITEX 2017.5

Singapore CommunicAsia/EnterpriseIT2017

Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.3
Singapore CommuniAsia EnterpriseIT2018.1
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.2
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.4
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.1
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.2
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.3
TUẦN CÔNG NGHỆ DUBAI GITEX 2017
TUẦN CÔNG NGHỆ DUBAI GITEX 2018.3

TUẦN CÔNG NGHỆ DUBAI GITEX

Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.4
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.3

MWCA Mỹ 2018

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Nguồn Toàn cầu Hồng Kông.13
Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Nguồn Toàn cầu Hồng Kông.12
Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Nguồn Toàn cầu Hồng Kông.11
Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Nguồn Toàn cầu Hồng Kông.3
Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Nguồn Toàn cầu Hồng Kông.9
Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Nguồn Toàn cầu Hồng Kông.7
Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Nguồn Toàn cầu Hồng Kông.6

Singapore CommunicAsia/EnterpriseIT 2018

Malaysia CCW-The Critical Communications World.10
Đức CCW-The Critical Communications World.3

Đức CCW-Thế giới truyền thông quan trọng

Đức CCW-The Critical Communications World.2
Đức CCW-The Critical Communications World.1

Malaysia CCW-The Critical Communications World

Đức CCW-The Critical Communications World.4
Malaysia CCW-The Critical Communications World.8