bg-03

Bộ lặp di động Kingtone cho phạm vi phủ sóng trong tòa nhà

Hệ thống lặp Kingtone hoạt động như thế nào trong tòa nhà?

Thông qua các ăng-ten có độ lợi cao được đặt trên không gian mái nhà hoặc các khu vực có sẵn khác, chúng tôi có thể thu được ngay cả những tín hiệu bên ngoài yếu nhất bị suy yếu đáng kể khi đi vào một tòa nhà. Điều này được thực hiện bằng cách hướng các ăng-ten của chúng tôi về phía cột của nhà cung cấp mạng cục bộ. Sau khi tín hiệu bên ngoài được bắt, nó sẽ được gửi đến hệ thống bộ lặp của chúng tôi thông qua cáp Low-Loss Coax. Tín hiệu đi vào hệ thống bộ lặp nhận được sự khuếch đại và sau đó phát lại tín hiệu trong một khu vực nhất định. Các ăng ten omni được đặt ở vị trí chiến lược được lắp đặt xuyên suốt tòa nhà để phân phối tín hiệu đồng đều đến tất cả các khu vực mong muốn.
Inbuilding coverage solution

Thời gian đăng: Feb-18-2017
//